9/30/2014

Bỗng Dưng...
BỖNG DƯNG... 


bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại 
nhật nguyệt buông tay trượt bóng dài 
soạn án thư xưa còn vương vãi 
chợt nhớ xuân về một sớm mai 

đâu lúa non thơm hương con gái? 
cau vườn bông trắng ngậm sương mai 
bờ ruộng hoa vàng chen liếp cải 
trên nương trong gió thoảng hương lài... 

quê hương còn có ngày quay lại? 
mẹ hỡi bao giờ xuân thái lai 
ly hương rài rạc sầu tê tái 
tang bồng chưa phỉ nợ oằn vai 

xuân hạ thu đông rồi xuân tái 
gối mòn lau lách nát rơm hài 
đưa em tìm lại tuổi trâm cài 
má thắm xanh màu ngọn tóc mai 

xuân xanh lệch bước chân hồ hải 
lều cỏ am bần đoạn chí trai 
giũ câu thơ cũ ra đồ lại 
trải khúc lụa xưa họa nét ngài 

bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại 
đã thấy xuân về một sớm mai 
bỗng dưng ngày tháng xoay lưng lại 
trao đóa lan hài xuân mãn khai... 


thunglũngchờxuân. Jan17.2012.dzuylynh  


No comments:

Post a Comment