9/23/2014

Biển, Người Và Nỗi Nhớ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ nnmmtđ (nắng tương tư) . nhạc & trình bày dzuylynh... lâu rồi ta không ra biển 
bỗng dưng nhớ đến ghê thường 
lâu rồi ta không ra biển 
bây giờ biển còn dễ thương! 

lâu rồi người không có đến 
chắc lòng cũng chút nhớ_quên? 
lâu rồi mình không có hẹn 
lối xưa nhuốm phiến rong buồn... 

hôm nay hình như ta khóc 
lỡ nắng hòang hôn tím trời 
phương người chiều mưa giăng mắt!? 
tím lên sợi nhớ không người? 

hôm nay lạc giòng kỷ niệm 
vui đâu... sao lại bật cười! 
hôm nay lạc giòng kỷ niệm 
ô hay... đời bỗng ngừng trôi! 

hôm nay soi gương tìm bóng 
thấy con sóng vỗ âm thầm 
sóng buồn như ta vậy đó... 
...biển ơi... người ơi ...nhớ không...?


.half moon bay.2010.dzuylynh.