9/23/2014

Bài Học Quét Lá

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


Album thiền ca  dzuylynh
thơ Diệu Nhân _ phổ nhạc & trình bày  Dzuylynh vâng lời thầy con đi quét lá   
lá vàng rơi ngập tràn khắp nơi  
lá khô rơi như kiếp một con người  
lá lìa cây là về cùng cát bụi 
con vừa quét sạch một gốc cây ...   
quay trở lại đã thấy lá rụng rơi  
con hỏi như nếu gió đừng rung động  
thì lá kia còn hẳn ở trên cành  
kiếp người sao quá mong manh ...   
lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt  
con vừa sinh đã hẹn có ngày đi  
hơi thở con như làn gió động  
nếu không về con sẽ đi đâu?   
trên đường về lòng luống những bâng khuâng  
lá và con cùng chung mầm hủy diệt  
làn gió kia nào có sức mạnh gì  
cuối trời mây trắng thênh thang...   
...lá vàng rơi  không thể nào cưỡng lại!  
hơi thở con như làn gió nhẹ lay  
lá lìa cây là về cùng cát bụi  
nếu không về con sẽ đi đâu?  
No comments:

Post a Comment