9/29/2014

Đất Mẹ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/shared/4qj5a32o2c3yiadtjeyb


sáng tác & trình bày DzuylynhMẹ ơi con muốn hỏi quê hương mình ở đâu ? 
Nơi nào là chốn dung thân 
Nuôi con khôn lớn nên nguời 
Cho con đèn sách đến truờng 
Dạy con câu nói yêu thương 
Nơi ấy là Quê Hương ! 
Mẹ ơi con muốn hỏi quê hương mình ở đâu ? 
Quê Mẹ xa lắm con ơi ! 
Ngăn chia cách nửa địa cầu 
Phương nam là chốn quê nhà 
Nguời Nam con cháu tiên long ! 
Mai này khi con lớn khôn 
Khi hồn thiêng đất nuớc gọi 
Sông núi sẽ đưa con về nguồn ... 
Mây chiều giăng núi Vọng Phu 
Thương Giang gội ánh trăng vàng 
Nhặt khoan câu hát quan họ 
Người về nghiêng nón quai thao 
Đinh làng khóm trúc lao xao ngày mùa … 
Quê Mẹ yêu quá lời ru ! 
Dòng Hương soi bóng Thiên Mụ 
Chuông chùa ngân bến Vân Lâu 
Muợt mà áo tím tung tăng truờng về ... 
Quê Mẹ hương lúa trổ bông 
Cửu Long chín nhánh sông dài 
Phù sa tô thắm ruộng đồng , 
Mái chèo khua sóng lao xao 
Giọng hò êm khúc ca dao à ời ! 
Mẹ ơi ! con biết rồi … 
Quê hương mình là đây ! 
Phiêu dạt bốn bể năm châu 
Dù xa cách mấy phương trời 
Việt Nam tổ quốc muôn đời 
Đất Mẹ, quê mình là đây ! 
Đất Mẹ _quê mình_ là đây ! 
 

Hảingoạithahương TếtTânMão . Feb.4.2011 


No comments:

Post a Comment