9/22/2014

Đan Áo Tình Thơ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài ngâm)


thơ Đông Hương . Dzulynh diễn ngâm 


Đan Áo ...


ngồi đan áo ấm Xuân anh
mà quên may áo ngự hàn cho em 
buốt ngày, buốt cả lẫn đêm
hai giòng mưa, gió tạt mềm cả tim

*
mùa Đông nhảy sổ lên thềm
quấn qua quấn quýt nghiêng rèm tuyết bay
dấu chân cánh én lạc bầy
trong đêm trừ tịch, giẩm đầy sương sa

 *
trời mình tầm quá người ta
bên ni- bên nớ dặm xa mấy ngàn?
lập đông, môi gió bồn chồn
thổi không nhanh được chiếc hôn em chờ

 *
em ngồi đan áo tình thơ
cho mau kịp tối giao thừa tặng anh
xin đàn hải điểu bay nhanh
sợ đêm mai Tết quà em trễ giờ...