6/07/2021

Thân Tâm An Lạc!


 thân tâm an lạc!


thân phiêu dạt xứ người đất khách

tâm lang thang cố quốc quê hương

an làm sao được mà an?

lạc làm sao lúc giang san không còn!


tiếng đạn ví véo von tiếng địch

âm bom gào nghe tựa khúc tiêu

hóa ra ta đã về chiều

chờ ngày đợi lúc cánh diều đứt dây!


đại bàng ta bóng ngả trời Tây

lũ chim sẻ chúng bây Đông gáy

rồi ra sẽ có một ngày

kéo nhau bị gậy ăn mày cho xem...


hoàng hôn buổi nhá nhem mờ mịt

ếch, ễnh ương đông nghịt bầy đàn

to mồm cóc nhái huênh hoang

Việt- Nam diều quạ nghênh ngang ruộng đồng!


đất Cali bình minh rực nắng

thảo vân am vằng vặc ánh trăng

xếp bồ đoàn dạ băn khoăn

mõ chuông kinh sách nhện giăng mịt mờ


tu với hú bơ phờ đã lắm

sân với si chất khẳm thuyền từ

chừ mong được chút vô tư

tựa tùng bách chốn thảo lư tịnh thiền...


dzuylynh . thảovânam June62021No comments:

Post a Comment