10/01/2020

Một thuở yêu đàn

ÂM NHẠC LÀ HƠI THỞ


Một thuở yêu đàn


Đàn kêu tang tính tình tang

Hò liu xê xự cống xang rộn ràng 

Đàn reo khúc Phụng cầu Hoàng

Ta so cung phím buông ngàn khúc tơ

Trao nàng một mảnh tình hờ

Thang âm tuôn chảy đôi bờ đại dương

Tiếng trầm đáy vực vô thường

Tiếng thanh cao vút cung đường thinh không

Đàn vui giây phút ấm nồng

Đàn sầu ai oán cô phòng tháng năm

Đàn xua tan nỗi hờn căm

Đàn vơi u uất hằng bằm tâm can

Đàn than duyên phận trái ngang

Đàn đau dân tộc lầm than trăm bề

Yêu đàn hơn cả nhi thê

Yêu đàn từ thuở đi về có nhau

Đàn là lăng kính vạn màu 

Đàn mang cung bậc trao câu ân tình

Yêu đàn duyên nợ ba sinh

Yêu đàn đến thuở chúng mình xa nhau


đỗlanchy. 9302020No comments:

Post a Comment