9/30/2020

Chia tay với giải yếm đào

 


Chia tay với giải yếm đào


Chia tay mấy giải yếm đào

Ái si chi; họa rước vào tấm thân

Tham sân cõi phù trần đã mấy

Công danh thời đã bấy nguồn cơn

Lẽ nào còn lý thiệt hơn 

Tuổi xanh bạc phếch bâu sờn chinh y

Quê hương cũ bỏ đi chẳng tiếc

Sá gì em biền biệt phương trời

Nghe câu Quan họ chơi vơi

Miếng trầu cánh phượng khéo mời mông lung

Liền anh nghĩ cho cùng đến tận

Liền em mời mấy bận cũng thương

Xả thân trên chốn... tình trường

Tả tơi binh giáp phố phường online

Từ nay nói bye bye thật khẽ

Xin em thôi nhè nhẹ buông lời

Quan ho quan suyễn tơi bời

Trả em Quan Họ trầu mời vôi không

Em có đốt phông lông cũng mặc

Anh cũng đành che mắt bịt tai

Ai không thích yếm mặc ai

Anh đây... vờ nói chia tay yếm đào!


.đỗlanchy. lũnghoànghoa9292020
No comments:

Post a Comment