6/08/2020

Dã Thảo
muốn hóa thân làm loài cỏ dại
sánh bách tùng khẳng khái dọc ngang
cỏ hoang môt giải thênh thang
như nhiên thanh thản mang mang giữa trời
mặc giông tố có bời bời thổi
kệ thủy lưu có cuộn cuộn trôi
lo chi tinh tú thay ngôi
đất bằng sóng dậy mặc thôi chẳng màng
bốn mùa chẳng lo vàng lá rụng
tám nẽo trần dã thảo ung dung
quên từng bốn bể vẫy vùng
lãng thời ngạo nghễ trùng trùng liệt oanh
cỏ không hương tâm lành thiện tánh
giữ niệm đừng cám cảnh huê viên
trăm hoa bách chiến đảo điên
muôn hương vạn sắc thảo điền tác tan
chờ lúc cỏ anh tàn héo úa
góp bện cho em một đạo bùa
xé ra làm chỉ thêu thùa
chỉ thương em cất... ghét vùa về anh!


đỗlanchy. hạvàngcỏxanhhoànghoalũng 
No comments:

Post a Comment