2/18/2020

Tìm Về Nỗi Nhớ(tặng đồng môn kbc4100 Phạm Mạnh Bính)


Kinh Kha đã qua bờ Dịch Thủy
Dẫu tòan thây, chẳng có đường về
Nghìn trùng cố lý lê thê
Nhớ chi chuyện cũ bộn bề nỗi đau

Giòng Thạch Hãn đục ngầu huyết lệ
Ức nam chi lập thệ bất thành
Ra đi mạng chỉ treo mành
Thân sơ thất sở phải đành buông tay

Ra quân tựa đèn lay trước gió
Phút khải hoàn bao kẻ bó thây
Giang hồ rày đó mai đây
Giày Sault đạp núi quét mây đã từng...

Lưu vong ngộ cố tri dăm đứa
Bỏ ta đi lần lữa mấy thằng
Thành Hoàng chửa kịp đã thăng
Thành Ma đất khách cầm bằng trước sau

Thần Ưng đậu tàu cau đành đoạn
Kình Ngư trầm lánh loạn riu tôm
Cẩu hoang bàn độc nhảy chồm
Thuận thiên bài nghịch gió nồm chuyển phương

Nghe tiếng dế đêm trường khắc khoải
Xót xa đời hải ngoại tha hương
May còn có chỗ náu nương
Ngóng về đất mẹ mà thương bạn bè

Tiền đồ ắt cậy trông lũ trẻ
An phận vui quạnh qũe am bần
Chùa xa vọng tiếng chuông ngân
Du hồn theo đám phù vân phiêu bồng...


.thảo vân am. trungtuầnthánggiêngcanhtý.
dzuy lynhNo comments:

Post a Comment