1/07/2020

Lục Bát Gián Thất - Khúc Tơ Giăng

róc túi thơ lục tìm Sáu chữ
xẻ hồ lô vét kiếm Tám từ
ngoài Song trong Thất Tự Lâu
mõ chuông đảnh khúc Phụng Cầu Hoàng ca
nam nhạc tấu bắc hà... phổ độ?
hỡi sanh tiền, dạ cổ hoài lang!
tơ giăng cống líu xê xang
giục hồn lữ thứ kíp sang hà thành...


hoànghoalũng.góctưtrăngthượngtuần
hàndạlữ Jan72020. nhớvềquêMẹtôiHàNộithángngàyxưacũ
No comments:

Post a Comment