1/18/2019

Chia Tay Mùa Thu

may.
thu tận; hãy còn dăm chiếc lá
lá còn xanh xao.
chưa vội lìa cành
cái bắt tay giao hẹn quá mong manh
tình đã cũ,
chẳng còn xanh như lá
vàng thu chưa.
sao lá còn chưa úa
buông xuống thôi mà đợi phút giao mùa
đông đã đứng chực chờ sau cánh cửa
em về đi.
cho kịp trước cơn mưa
cái bắt tay không thay lời từ giã
cái bắt tay không hẹn đợi mùa sau
lần cuối cùng mình nắm chặc tay nhau
mới mùa trước.
bên kia cầu biên giới
chia tay nhé.
nhắn thu thôi đừng đợi
bởi.
mưa đông đang vỡ nhịp.
tơi bời...


đỗlanchy. saucơnmưađầuđôngNo comments:

Post a Comment