1/28/2019

Bên Giòng Sông Ký Ức

Mùa Xuân năm ấy ta còn trẻ 
Chinh chiến sa trường lập chiến công
Cổ Thành lùa giặc về phương Bắc
Thạch Hãn bờ Nam giữ vẹn toàn

Ôm giấc mộng lấp sông Bến Hải
Mơ ngày mai đoạt ải Nam Quan
Cho một ngày thống nhất giang san
Cho thỏa chí trai thời tao loạn

Sau mấy trận máu loang chiến điạ
Dăm ba ngày quân đóng tuyến sau
Tạm lìa chốn địa đầu gian khổ
Xa máu tanh, đạn nổ bom gào

Sông Nhung thuở ấy yên bình lạ
Lau lách đôi bờ đan lá xanh
Nước trong leo lẻo soi bóng cá
Đồi sim thơ mộng tím biếc hoa

Bốn mươi mấy mùa Xuân lướt qua
Quảng Trị, Sông Nhung chừ đã già
Ta náu thân tàn nơi đất lạ
Nhớ thương đồng đội chốn quê nhà


Dzuy Lynh. Jan.2019
Nhớ về Sông Nhung, Quảng Trị năm 1972
No comments:

Post a Comment