12/26/2018

Mừng Chúa Giáng Trần(quà cho Nguyễn thị Thủ Thiêm)


Chòi anh ở trên đường xích đạo
Cả đời mơ đủ gạo mà ăn
Noel thao thức băn khoăn
Cây thông sắn chuối thắp trăng trang hoàng...

Đu tờ lịch sắp sang trang mới
Treo hồn cao diệu vợi tương lai
Giáng Sinh chỉ có chuối khoai
Tỏ lòng mừng Chúa đầu thai xuống trần

Dẫu rằng chẳng có chi sang cả
Mời em đang đói lả phương Nam
Thủ Thiêm khổ nạn quá kham
Nhà tan cửa nát bởi quân tham tàn

Mời em lúc lỡ đàng khốn khó
Đến cùng anh bữa đói bữa no
Mặc ai đục nước béo cò
Hiệp thông cầu nguyện, Chúa lo cho mình!


Hàn Dạ Lữ
No comments:

Post a Comment