11/16/2018

Trái Đất Tròn Như Một Viên Bi

trái đất tròn như một viên bi
sao điểm nối cách xa biền biệt 
tan hợp, lẽ theo vòng sinh diệt
đến và đi nhật nguyệt xoay vần

chày vi diệu bặt ngân tiếng vọng
bụi kim cang vàng đóng chuông mờ
nhện tơ giăng phủ mịt án thơ 
nghiên trơ bút máng nhờ gốc liễu

lửa tam muội đốt thiêu mật thất
bụi tro than chất ngất hai đầu
thảo vân am mùa ngâu đã vãn
trái đất chưa đáo hạn vòng xoay

đợi em cánh chim bay chừng mỏi
tịnh bồ đoàn lời nói vô ngôn
cuộc trà mãn. cổng thiền môn khép
bước vào thôi... tâm hẹp bao giờ?

này, ngồi xuống giữ đều hơi thở!
mình người quen... bỡ ngỡ mà chi
trái đất tròn như một viên bi
chừng thấy chán rồi đi chẳng muộn


.thảo vân am cuối thu mậu tuất.
.đỗlanchy.
No comments:

Post a Comment