11/09/2018

Hai Nửa Câu Thềthơ Hoa Diên Vỹ. nhạc Dzuy Lynh
Album Hoa Diên Vỹ


Em chia câu thề thành hai nửa
Một cho anh và một để cho mình
Đã xa rồi thì không thể lặng thinh
Không thể mượn lặng im làm cái cớ
Tình người dang dở tình mình rách toang
Tình mình dang dở, tình người rách toang
Em không muốn mình thành kẻ đa đoan
Đã chẳng còn duyên đã không còn nợ
Thì lời hứa cũng nên sòng phẳng
Anh nửa đầu, em nửa cuối... chia đôi
Câu thề ngày xưa đành đoạn thế thôi
Hai nửa câu thề ta đã chia nhau
Chẳng nợ gì nhau như tình thuở ban đầu...
No comments:

Post a Comment