10/16/2018

Nhớ quá màu Sim

Sương lạnh chiều loang tým rừng Quảng Trị
Tým ngát màu sim, tým nhuộm biên thùy
Tým mảnh trăng non treo đầu cánh võng
Mây tým du hồn thơ thẩn đi rong...

Tiếc lắm... một thời không dám thương ai
Ta lính rằn ri tang bồng hồ hải
Bảo quốc an dân- phận trai thời loạn
Áo trận ba lô lên thác xuống đoài

Một buổi dừng quân trên đồi sim tím
Hái cánh hoa rừng không biết trao ai
Chẳng có người thương cài lên nón sắt
Con ép trang thư gửi tặng Mẹ hiền

Sau bốn mươi năm thăm miền chiến địa
Quảng Trị năm nào nay vẫn lầm than
Vách cũ thành xưa điêu tàn hoang phế
Tým cả hồn ta tým thẫm nỗi niềm

Sắc tým đồi sim chỉ còn kỷ niệm
Hái cánh hoa rừng tẩn liệm quê hương
Nhớ nữa mà chi chiến trường khói lửa
Quay quắt sầu bi chưa vữa trong lòng...


hoàng hoa lũng. thu Mậu Tuất
Dzuy Lynh - đêm nhớ về Quảng Trị Oct152018.
No comments:

Post a Comment