10/27/2018

Black And White!(cho Ôn Qụa Đen, Lão Báng, Hùng Nhô & béba)


vay em một tấm hình đen trắng*
đem thết bạn bè tách trắng đen
ta đã một thời hay lỡ hẹn
để em thao thức ngủ bên đèn

thất thập ngoại tuổi thơ rèn kiếm
thuở đôi mươi tập nhiễm binh đao 
dắt quân đi cờ phất miệng gào
giữa bom đạn đã nào nao núng

tha hương chẳng quần the áo thụng
ưng tò vè văn vụng thơ ngang
giận quân thù lấy chữ mà phang
hờn bạn phản đổ tràn nghiên mực

già mất ngủ... giả vờ thao thức
tiếc "người xưa" làm bộ bứt râu
đêm trăng múc nước chảy qua cầu
pha rượu đế cà phê mà nhậu!

đời đen trắng trắng đen tình bậu
bã công hầu mai hậu làm quên
lại đây cùng đàn sáo phách sên
vui chiến hữu tình bền White- Black!


dzuy lynh
thảovânnam canh ba uống cà phê chợt nhớ bạn già. 
chú thích: * hình cướp từ Tuyen Nguyen's FB page

No comments:

Post a Comment