9/01/2018

Bán Một Giang Santhơ Nguyễn thanh Khiết . nhạc Dzuy Lynh
album Nỗi Hờn Chiến Mã


Giang san này ta bán có ai mua?
hai ngàn dậm biển với bầy xương trắng
một rặng Trường Sơn rừng già mất hẳn
đá nhú mầm rêu bón bởi tuổi xanh

Giang san này ta bán có ai mua?
sóng cuộn trời trong bãi bồi khắp chỗ
một Trường Sa đất lành chim xây tổ
một Hoàng Sa đã dựng lũy xây thành

Phú Quốc, Cà Mau, Côn Sơn cũng bán
Đà Nẵng, Nha Trang bán luôn Hải Phòng
giang san này còn gì nữa mà mong
rỗng ruột, chỉ còn lớp sơn màu đỏ

Hán tặc neo thuyền chen vai kín biển 
dòng chảy tự do chẳng có lối về
ta bán biển bán luôn đời nô lệ
cả cái ngu đã cố sống như “người”

Ta bán rồi đừng hỏi ta về đâu
đi hay ở – ta đâu còn nước Việt

No comments:

Post a Comment