3/18/2018

Giữa Đôi Bờ Quên - Nhớ

cố quên những gì không đáng nhớ
cố nhớ những gì không đáng quên
ước chi một lần quên thở
nhớ chi một kiếp sống hờ tha hương
những chiến trường muốn quên không được
những địa danh nhớ mãi không xong
cớ sao ta vẫn bận lòng? 
loanh quanh lẩn quẩn cái vòng nhớ quên!
ta nhủ nhau thôi đừng nhớ nữa
chuyện chúng mình lúc nắng khi mưa
ngày xưa, xưa lắc xưa lơ
phượng hồng mực tím mộng mơ một thời...
đứng giữa đôi bờ quên và nhớ
con nước thời gian lờ lững trôi
Cổ Thành loang lỗ tường vôi
chân hào ngập ngụa tanh hôi xác thù
Thạch Hãn sóng hát ru dĩ vãng
gấp lại tờ cận sử. sang trang
quên thôi nỗi nhớ mang mang
nhớ chi cho dạ ngổn ngang bời bời...
bày chuông mõ ngồi nhơi kinh kệ
nện chày kình cho tỉnh cơn mê
ủ ê thêm, nhớ làm gì?
đôi bờ một nấm xanh rì cỏ khâu


.hàndạlữ Mar182018.mậutuấtancưkiếtxuân.
No comments:

Post a Comment