2/15/2018

Âm Vang Mùa Xuân

Khua trống lên nghinh tân tống cựu
Chiều Ba Mươi đuổi qủy xua tà
Cho âm vang rộn rả quê nhà
Giữ tổ quốc sơn hà nguyên vẹn

Vỗ trống cho tan cơn uất nghẹn
Bảy mươi năm nghẽn mạch giang san
Lũ cộng nô đày đọa dân đen
Hàng phục Hán đớn hèn nhu nhược

Trống khai Xuân thay lời chúc phước
Chúc quê hương sớm hưởng an bình
Mậu Tuất về thắp sáng bình minh
Tan giông bão sóng yên biển lặng

Đêm trừ tịch bốn bề im vắng
Hồi trống vang dài ngắn thanh âm
Cây tự do- độc lập trỗi mầm
Bừng tỉnh giấc hôn trầm nô lệ

Bốn nghìn năm quê hương ngạo nghễ
Chưa bao giờ như thể hôm nay!
Hỡi toàn dân người nước Nam này
Nghe trống thúc báo ngày quật khởi!

thunglũnghoavàng. 30thángchạpđinhdậu

No comments:

Post a Comment