1/14/2018

Quê Hương Tội Tìnhthơ Trần Tuấn / nhạc& trình bày Dzuy lynh
album Nỗi hờn chiến mã


Trời vẫn ráng vàng, không sa mưa nổi 
Thương sao cây cải gieo muộn trổ ngồng 
Đã lặng heo may, mai là đông tới 
Thương người cô quạnh khuya lạnh phòng không. 
Thương ngọn luá gò ai gieo trễ vụ 
Trân mình lẩn quẩn ngóng hạt phù sa 
Thương cây trinh nữ chiều hoang ủ rụ 
Không đàn ong mật đến để khoe hoa... 
Ôi! Đất nước hơn bốn ngàn năm đợi...
Ba, bảy thời rồi mẹ vẫn gieo neo! 
Rừng đã thôi xanh, biển không còn bạc
Núi lở, sông mòn, trăm họ ly tan.
Trời đã ráng vàng, sương còn giăng sớm
Cây mía trên đồng lóng chửa kịp bung
Có lẽ mai đây trời càng thêm nắng...
Nắng nữa chi trời - tội tiếng gà trưa!
Tội tiếng gà trưa rạc rời xao xác
Tội mắt mẹ già vỡ một niềm mơ
Tội những vần gieo chưa thành thơ được 
Mà một kiếp người đã thấy mong manh!
Trời vẫn ráng vàng, không sao mưa nổi! 
Nghĩ quẩn, nghĩ quanh...Tội ai? Ai tội?
Nhìn xuống, nhìn lên... Ngập tràn tội lỗi! 
Ai cũng tội mình, ai tội quê hương?
Thôi, mặc ráng vàng. Không cần mưa nữa!
Xanh một chỏm rừng lại lụt tràn sông!


No comments:

Post a Comment