1/08/2018

Lính Thúthơ Linh Phương - nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Nỗi Hờn Chiến Mã 


Tuổi xế chiều thầm thương nhớ núi. 
Đời bể dâu bạc trắng mái đầu. 
Ta vẫn nghe rừng thiêng vẫy gọi. 
Những linh hồn phiêu bạt về đâu.
Mô đất này bạn bè nằm đó.
Bao oan khiên để lại cho đời. 
Chiến tranh đã giết người lính thú. 
Thiên cổ vạn sầu một cuộc chơi.
Nén nhang thơm ngậm ngùi ta đốt. 
Nắp bi-đông thay chén rót mời. 
Ba quân hào kiệt ai còn ai mất. 
Lại đây! Xin cùng nhau uống cạn chén thù.
Huynh đệ chi binh dù bốn biển. 
Nước non ngàn dặm dẫu xa mờ.
Khắc cốt ghi tâm câu thề nguyện. 
Mai này dựng lại bóng cờ xưa.
Trời ơi! Bao năm ta nằm mộng. 
Thấy gót giày saut ứa máu buồn. 
Nón sắt đau lòng ngày thất trận. 
Còn ta gạt lệ khóc quê hương.
No comments:

Post a Comment