12/30/2017

Ngỡ Lá Mai Là Ngàn Cánh Hạc


Cuối năm buồn, trẩy lá Mai
Thả bay trong tiết Đông khai muộn màng
Nhớ quê lệ ứa hai hàng
Tha hương thương Mẹ võ vàng phương xa!

Mấy mươi năm Tết, qua rồi
Trở trăn tấc dạ bồi hồi tâm can
Bóc tờ lịch báo mùa sang
Tháng mười hai Bính Thân choàng,vét năm!

Tết Tây dương mắc võng nằm
Mồng hai tháng Chạp ngóng... tằm nhả tơ?
Nhện giăng thư án mịt mờ!
Tơ tằm, tơ nhện lượn lờ hư không...

Dõi theo chiếc lá Mai trông
Nắng xòe ngũ sắc cầu vồng trổ hoa
Ngỡ ngàn cánh hạc bay qua
Hồn nương theo lá Mai mà vọng tâm

Trước bàn thiên khấn nguyện thầm
Hồn thiêng sông núi độ mầm uyên nguyên
Lá Mai trẩy, giũ muộn phiền
Cho ngàn cánh hạc về miền như nhiên...


dzuy lynh - thảovânam.hoànghoalũng.thứsáunămbínhthânthángmườihai(đủ)

No comments:

Post a Comment