9/14/2017

Biển Chiều

Ly hương mấy mươi năm biền biệt
Cố quận ơi thê thiết trông vời
Bên biển chiều dõi mắt xa khơi
Nghe sóng vỗ ru hời quạnh quẽ

Em ngồi xuống bên anh rất khẽ
Biển tịnh yên lặng lẽ ngọn triều
Đủ nghe làn tóc phả hương yêu
Chút hạnh phúc một chiều viễn xứ

Anh đã lỡ một đời du tử
Trót mang thân lữ thứ tha hương
Vó câu qua bao cuộc hí trường
Vẫn chưa dứt vấn vương chiến địa

Ráng chiều pha mây vàng sắc tía
Là bóng cờ đại nghĩa tung bay
Mình bên nhau cho trọn vòng tay
Mơ cố quốc có ngày trở lại

Hòang hôn nhuộm nỗi sầu tê tái
Vầng dương soi nước Việt di hài
Biển chiều còn ngân mãi âm ba
Khóc điệp khúc sơn hà qúa vãng...


dzuy lynh. Sept 12 2017No comments:

Post a Comment