4/25/2017

Nói Cùng Thanh Kiếm Gãy

HÁT TRONG MÙA XUÂN ĐIÊN


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn Thanh Khiết. nhạc & trình bày DzuyLynh


Mầy bảo tao, ưỡn người đi tới
Mặc súng thù dí sát sau lưng
Mầy bảo tao banh tròng mắt đợi
Bất kể anh em gục nửa chừng
Mầy bảo tao mười năm chịu nhục
Giữ màu cờ dù chết đừng buông
Mầy bảo dẩu ruột đau từng khúc
Chuyện tháng tư coi như vết buồn
Tao nghe mầy chịu đau xiềng xích
Cố mà quên cái buổi tan hàng
Mấy mươi năm nằm không rục rịch
Trên đất thù với những tan hoang
Giờ tao mỏi mầy không cho nghỉ
Bắt tao chờ ai đó về ngang
Trao mầy - thanh kiếm cùn, sét rỉ
Cho người đi dựng lại giang san
Trời đất bao la người vô lượng
Sông núi điêu tàn ngóng kẻ xa
Tao lạy sói đầu, cầu bốn hướng
Kiếm rỉ thêm cùn ngày cứ qua
Tao sẽ chôn mầy trên đỉnh núi
Cán quay về trấn một phương Nam
Để mầy thấy giặc từ hướng mũi
Ngày ngày máu ướt ải Nam Quan
Tao cùn - mầy gãy - tụi mình rỉ
Trăm năm đã hết cuộc cờ chơi
Tao chết, mầy tiêu - Trời tính kỹ
Một lạy cho rồi - kiếm gãy ơi !
No comments:

Post a Comment