2/10/2017

Xuân Hỡi Xuân


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Rose Phùng Thắm | nhạc Dzuy Lynh


Xuống phố chiều Đông nhớ nhớ người.
Mây trời còn giấu tiết Xuân tươi.
Có biết là ta chờ năm, tháng?
Để thấy Xuân ngời trong mắt ai.
Xuân đến đây Xuân… hỡi Xuân ơi!
Ta khát tình Xuân đã bao ngày.
Hôn say tà áo chiều hương mới.
Mơ dáng Mai vàng trong gió lay.
Ta đón tình nhau trên Cánh Xuân.
Thơ vương hoa nắng suối trong ngần.
Đất trời đang thuở hồng duyên thắm.
Đừng để Đông tàn níu bước chân!
Ta đến cùng Xuân đã bao lần.
Khối tình nguyên vẹn mãi tinh khôi.
Sương tuyết phù vân tan mấy bận.
Còn đóa hương nồng… Xuân hỡi Xuân!
No comments:

Post a Comment