2/23/2017

Huyết Lệ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lan Phi . nhạc Dzuy Lynh


Mai ta bồng súng đi lên núi
Phanh ngực. Ta ca ngạo đất trời
Rót chung rượu tạ hồn sông núi
Chôn súng. Rồi ngồi khóc khơi khơi
Mai mang lựu đạn đi ra biển
Kiếm chỗ nào chôn, chờ vượt biên
Những trái cà- na khi linh hiển
Nổ banh xác giặc! Khỏi làm phiền!
Mai mang xác Mẹ vào lò đốt
Đốt cả tim gan thấm lụy phiền
Đứa con của Mẹ làm không tốt
Đánh mất cơ đồ sông núi thiêng
Mai em tiễn Chị đi về đất
Lấp huyệt nhìn ra bạc cả rừng
Vùng kinh tế mới sao hiu hắt
Thắp nén nhang, lòng buồn rưng rưng
Cất một tiếng gầm… sa huyết lệ
Chí chưa thành, mà đời đã sang trangNo comments:

Post a Comment