1/25/2017

Dìu Nhau Đi Cho Hết Đoạn Đường Trần

photo dl


( kính tặng đồng đội tôi - TPB/VNCH )


Đi cho đến cuối cuộc hồng trần
Dẫu ta bây giờ là phế nhân
Ngước lên mây trắng phù vân
Vén môi cười khản tủi cho phận mình

Nhớ một dạo chiến chinh trận mạc
Quên một thời vó ngựa biên cương
Mẻ thân thể chốn sa trường
Nhưng còn nguyên vẹn chí hùng nam nhi

Nửa đời trước trả xong nợ nước
Nửa đời sau trả quả, nghiệp mình 
Níu tình Huynh Đệ Chi Binh
Vin câu cá nước nghĩa tình quân dân

Giữ sao cho tiết tháo trong ngần
Đã một thời tỏa rạng trăng sao
Từ đầm sâu đến non cao
Đêm ngày chiến đấu giương cao ngọn cờ

Thất thế sa cơ vì vận nước
Giữ lòng không ô trược thanh danh
Đã không giữ được lũy thành 
Cũng đành gạt lệ mà đành lụy thân

Đi cho đến cuối cuộc hồng trần
Dẫu đui què sứt mẻ châu thân
Dìu nhau đến cuối mộ phần
Đã xong, trả sạch nợ nần non sông!


haimươibảythángchạpbínhthân.dzuy lynh.hoàng hoa lũng
photo: DL
No comments:

Post a Comment