11/03/2016

Huynh Đệ Chi Binh

ba Lão Quan, một thời chinh chiến
ba Cụ Lính, một dạo chiến binh
từ ngày đất nước điêu linh
anh em, chiến hữu linh đinh cùng thuyền

từng bảo quốc an dân - tâm nguyện
tiếc chi thân tráng sĩ trận tiền
thắng yên cương thệ lời nguyền
bọc da chiến mã thây quèn sá chi...

... quan vác xác thọ hình lao cải
lính ba hôm giả dại học tuồng
giả nai luồn lách qua truông
giả khờ mà ẩn trong buồng nằm co

nghe bầy khỉ sổng hang Pắc Bó
khẹc giáo điều nhí nhố nhi nhô
anh em mình thít kim cô
chửi tiên sư bố bà cô giặc hèn

lính cậy cục mấy phen vượt biển
cũng dăm em vinh hiển xứ xa
"hát ô" chiếu cố quan ta
tự do đoàn tụ cả nhà Mũ Xanh!

bây giờ cây đã liền cành nhánh
rễ khô cằn đất lạnh nắng thưa
anh em sớm nắng chiều mưa
dăm ba đứa tựa sao thưa lạc loài

xưa xăng xái xuống đoài lên núi
giờ tay chân gậy dúi, xe lăn...
sống cho qua mấy mùa trăng
xúm năm tụm bảy lăng xăng họp hè

ta như chiếc lá me chờ rụng
cũng đếch thèm kiện tụng thời gian
ánh tà huy vẫn chói chang
chi binh huynh đệ bình an tình già


Django Thần Ưng Dzuy Lynh Nov 2016
No comments:

Post a Comment