9/04/2016

Như Một vòng Xoay  

chỉ như một vòng xoay 
sao em mãi lay hoay 
ừ ! tình như thế đấy 
chỉ như một vòng xoay ... 
  
khóc giây phút sum vầy 
cười hôm mai chia tay  
xa nhau buồn biết mấy 
sầu vương mang lệ đầy... 
  
hoàng hạc tửu chưa say 
vầy năm tháng cùng ngày 
nụ thương nào chưa vấy 
vội tàn theo gió bay... 
  
đâu tình yêu ngất ngây 
đắng cay cho được thấy 
em theo cánh vạc ngày 
vục đầu vào chân mây... 
  
đêm nhàu lụa áo thay 
ái ân lạnh nào hay  
tình còn lay lắt mãi 
đếm hoang vu từng ngày... 
  
biển xanh rêu dạo ấy 
ta xa hòai tầm tay 
xin một giấc ngủ say 
như nhiên đời lau sậy... 
  
chén hồ trường quắt quay 
vùi sâu gầm trời này 
em . lời yêu xưa ấy 
đã lơi một vòng tay...  

.dzuy lynh.No comments:

Post a Comment