7/21/2016

Thuyền Sen

Buông cành chao xuống thinh không
Má đào chớm nhạt xuân hồng đã qua
Thong dong một cánh liên hoa
Theo thuyền Bát Nhã an hòa bến mê

Từ em một chốn đi, về
Ta trần thân giữa bộn bề đa đoan
U mê dưới nóc trần gian
Mòn hơi bể ái hỗn mang tình trường

Duyên mang phiền não lụy vương
Nghiệp choàng hiện kiếp tai ương chập chùng
Chữ tình gói lại đóng khung
Tiếng yêu thả chốn không trung mịt mù

Bởi em huyễn ảo phù du
Ta chìm hôn ám thiên thu một đời...
...Thuyền sen, một chuyến ra khơi
Thong dong em nhé dạo chơi ta cùng...


đỗlanchy. cho em nctt.No comments:

Post a Comment