2/07/2016

Đầu Năm Khai Bút

Đầu năm khai bút chúc non sông
Hào kiệt anh thư giống Lạc Hồng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Bảo an tổ quốc đồng lòng đứng lên!

Quyết dành lại giang sơn xã tắc
Đánh cho tan Hán tặc hung tàn
Diệt tiêu Cộng Đảng gian tham
Bán dâng đất, biển; mót bòn của công

Đầu năm khai bút chúc sĩ - nông
Công - thương hưng thịnh chốn thương trường
Chị em không phải "đứng đường"
Dân Oan thôi cảnh nhiễu nhương hàng ngày

Đầu năm khai bút chúc thi nhân
Chữ đẹp lời hay vẹn ý vần
Tơ đồng thang bậc cung ngân
Văn thơ nhạc họa thập phần thăng hoa

Đầu năm khai bút chúc bạn ta
Chiến hữu, anh em khắp giang hà
Bloggers, Facebook, Fans nhà
Bính Thân sum hiệp an hòa hoan ca...


- thunglũnghoavàng Feb 2 2016.dzuylynh -No comments:

Post a Comment