1/03/2016

Xuân Non

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2016


Hạt đông đang chín chờ xuân gặt
Đạt Ma ngồi vạch đất tìm mây
Chuỗi tràng lần hạt trên tay
Ngẫm xem nhân thế tỉnh say ngần nào...

Trời Nam bão hú - Dân gào khóc
Họa xâm lăng đang rể mọc trỗi mầm
Nghìn năm Bắc thuộc tối tăm!
Sĩ phu đâu tá? đứng nằm có an?

Pho huyết sử chưa sang trang mới
Thịt xương còn gò đống phơi sương
Quê hương tổ quốc tang thương
Đau lòng ta kẻ tha phương xứ người...

Nhánh đào hồng thấm máu tươi, khô!
Bồ Đề tổ đã qua bể khổ
Đê đầu xin mở hồ lô
Người Nam an lạc thóat kim cô vòng

Đảng xiết cổ Dân; tròng thòng lọng
Của tham ô vơ vét đếm đong
Ai kia có xót xa lòng?
Đứng lên phất ngọn cờ hồng Lạc Long!

Viễn phương không xa lòng cách mặt
Khai Xuân, thơ trúc trắc lạc vần
Còn thân tâm ý si sân
Lão Đông chưa tận non Xuân đã tràn...


mùnghaitếtdươnglịch 2016. dzuy lynhNo comments:

Post a Comment