12/22/2015

Thoát(cảm đề từ tranh họa sỹ Trí Phạm)


Mặt trăng ẩn bóng mặt trời
Tinh vân bao phủ nhất thời mù sa
Phù du duyên nghiệp sát na
Hai vầng nhật nguyệt lạ xa tương phùng
Ái tên chớm bật cánh cung
Chướng duyên chướng nghiệp đã trùng trùng giăng
Thuyền Từ đỗ bến sông trăng
Cánh buồm Bát Nhã chưa căng đã sờn
Tâm mờ tuệ nhỡn chưa khai
Vô minh thân ý mê dài giấc sâu
Quạ đen nghẽn mạch sông ngâu
Độ đài sen trắng nhiệm mầu hóa thân
Buông tay giũ cuộc hồng trần
Thoát vòng tục lụy phù vân vô thường


thảovânam Noël 2015. dzuy lynh
No comments:

Post a Comment