12/07/2015

Mơ Xưa

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nam Vũ | nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Nỗi Hờn Chiến MãTừ thuở tang thương tràn đất mẹ
Đoàn quân nuốt lệ nén thương đau
Ai mang mối hận hờn vong quốc
Ai nát chinh bào - da ngựa vó câu
Tiếng Quốc gọi buồn đêm thanh vắng
Xa đưa vọng lại tiếng kinh cầu
Núi sông như cúi đầu rơi lệ
Đêm đen vận nước mãi chìm sâu 

No comments:

Post a Comment