11/04/2015

Chiêm Bao

thọat vừa trong giấc chiêm bao 
trăm năm đời thật hư hao đã nhiều 
đã phai thục dáng yêu kiều 
tóc mây biếng chải rong rêu lược cài 
một mình trong cõi trần ai 
ngày chưa kịp xuống đêm dài đã lên 
thời gian vẫn mãi chông chênh 
bờ vai chưa lệch đã nghiêng cuộc tình


.dzuy lynh.