10/03/2015

Xa


tà dương hắt bóng non đoài 
ngủ quên trong giấc mộng dài trầm luân 
mõ trầm cổ tự bâng khuâng 
nhặt khoan tiếng khánh lâng lâng cõi lòng 
ta người sơn khách thong dong 
quên thôi gạn đục khơi trong trược phiền 
trải hồn lên phiến bình yên 
ngủ say một giấc trên triền vô ưu 
vùi chôn đáy bể ân cừu 
bưng tai che tiếng khóc cười nhân gian 
tựa lưng dưới cội mai vàng 
ngước trông cánh hạc trên ngàn thênh thang 
xa rồi vóc dáng đài trang 
xa rồi bến cũ đò ngang một thời 
xa rồi sên phách chơi vơi 
xa rồi cung bậc ru hời thương yêu 
ẩn thân một cõi hoang tiêu 
an nhiên như đám mây chiều đi rong 
lắng trong sương khói bềnh bồng 
sắc không thị hiện mênh mông vô thường


.dzuy lynh.