10/03/2015

Chất Chồng


dưới tảng đá kia có gì? rong rêu! 
trên tảng đá kia có gì? hoang phế ! 
chất chồng chồng chất. 

trong đám rong rêu hoang phế kia có gì hở anh? 
à , tình yêu em ạ ! 
một thời đã qua ... 
ai xếp chúng lên nhau thế ? 
anh à ! 
em à ! 
chứ ai, đã hẳn. 
tại sao? 
tại vậy. 
để làm gì? để quên... 

qua rồi, 
qua rồi 
hãy để yên, 
đừng đánh thức giấc ngủ thời gian. 
cái gì quên được thì quên. cái gì nhớ được thì cũng tập quên đi cho quên! 
buông ra. 

sương mặn như nước mắt. 
đá mềm như trái tim. 
nếu em biết, có một ngày tim mình trở nên trong suốt như sương. 
có một ngày rong rêu hóa đám bụi mờ, 
giọt lệ đắng hôm qua sẽ ngọt như nước suối cam lồ ngày mai. 
hất xuống những chất chồng chồng chất kia, mình còn lại gì? 
không còn gì cả. 
bụi vàng, kim cang? 
không! 
không còn gì!


.dzuy lynh.