9/11/2015

Nỗi Buồn Tháng Tư


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ TrúcLan . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh 
album ViệtNam minh châu trời đông 
Tháng tư giọt vắn giọt dài 
Hoen đôi dòng lệ khóc ai anh hùng 
Rồng thiêng thuở ấy vẫy vùng 
Tháng tư nợ nước thù chung đã đền 
Sầu tình hương khói bay lên 
Hồn anh thấp thoáng bên thềm âm dương 
Tháng tư bùng lửa chiến trường 
Mùa xuân tàn tạ, vách tường rêu phong 
Năm cung sầu lọt khuê phòng 
Giang sơn hấp hối, đôi dòng lệ cay 
Anh nương theo khói hương bay 
Để em ở lại chuỗi ngày truân chuyên 

Tháng tư đứt đoạn lời nguyền 
Níu cành dâu cũ khói huyền bay ngang 
Tháng tư lệ ướt khăn tang 
Em ôm cay đắng lang thang xứ người 
Nơi đây sương tuyết đầy vơi 
Quê nhà tang tóc, đất trời mưa sa 
Bắc Nam một dải sơn hà 
Ai về non nước cho ta theo cùng 
Ta về đan mối thủy chung 
Nối dòng sinh mệnh tưởng chừng phôi pha...