9/29/2015

Những Chiếc Lá Thời Gian


khi chiếc lá đâm chồi non xanh mướt 
giờ rụng rơi đã được định trước rồi 
giòng thời gian muôn thuở vẫn êm trôi 
ta bắt đầu hơi thở ở trong nôi 
và chấm dứt nơi vành môi huyệt mộ 
ta gặp nhau bởi từ duyên tri ngộ 
và chia tay từ độ lá xa cành 
níu thu vàng vớt một ít nắng hanh 
cho đủ ấm đêm nay vành trăng khuyết 
lá rụng rơi đâu cần lời ly biệt 
mình xa nhau thương tiếc để làm gì 
khi mùa thu đã cất bước ra đi 
thời gian sẽ lau khô rèm mi lệ 
khói thuốc có vàng thêm màu dâu bể 
men cay sầu quay quắt kể niềm đau 
heo may về hiu hắt đổ bờ ngâu 
trơ trọi cuống vàng nâu sầu thu điếu 
những chiếc lá thời gian đầy vi diệu 
khoắng thinh không chuỗi giai điệu hôn trầm 
lá buông cành hơi thở cũng lặng câm 
lệ nhỏ xuống âm huyền cầm hư huyễn 
bóng trên sông nhòa cánh chim tiễn biệt 
cát sỏi vô tình liệm chút tình riêng... 


.dzuy lynh.