9/17/2015

Hừng Sáng


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn hồng Dũng. nhạc & trình bày Dzuy Lynh 
album Tâm Ca Ánh mai xuyên màn cửa 
Mẹ thỉnh chuông nhiệm mầu 
Sương đêm vương vương đọng 
Ngọn cỏ điểm giọt châu 
Lời kinh mẹ nguyện cầu 

Tịnh yên như trăng lặng 
Chuông ngân tựa âm ba 
Nhẹ lan vào tâm thức 
Xin đảnh lễ Phật Đà 
Vũ trụ bằng sát na 

Một ngày tươi đẹp đến 
Sống, thở, cười như hoa 
Tâm tư an chánh niệm 
Lạc cảnh tại ta bà 
Đời vui nào luống qua?