8/23/2015

Mẹ Là Ngàn Sao Trên Trời

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


MẸ LÀ NGÀN SAO TRÊN TRỜI
thơ Linh Vũ Phù Vân | nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Vu Lan Nhớ Mẹ. August 222015