8/04/2015

Chờ Một Tiếng Khèn Qua Sông Dịch

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lan Phi. nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Nỗi Hờn Chiến Mã. August 4 2015
(cọp biển TQLC tặng cọp núi BĐQ /QLVNCH)phong trần thao thức trên màu tóc
đất nước tay rời một tiếng tơ
đốt ngọn nến tàn khêu bạch lạp
soi bóng thời gian trôi lững lờ

đá đã rêu mòn sầu gươm bạc 
túy lúy hồ trường trận mưa ngâu
chiến bào xưa đó còn vương bụi
vó ngựa trường chinh bạc mái đầu

đợi một tiếng khèn qua sông Dịch
khua mái thuyền ai tiễn Kinh kha
hiu hắt đôi bờ trăng ứa lệ
không hẹn ngày về tráng sĩ ca

ước hẹn mấy mùa trăng nước rụng
tóc xưa đã trắng bóng nguyệt tà
mơ tiếng quân đi cùng trống trận
hay tiếng thở dài mộng đã xa...