7/24/2015

Tại Em

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ.nhạc.hát Dzuy Lynh
Album Mưa Xanh Nỗi Nhớ  
( cho những người mang tên Em )tại Em gieo vần giữa nhánh sông 
thuyền tôi ngơ ngác lạc cuối dòng 
lạ bến, mái chèo khua bóng nắng 
vạt áo xanh lùa con nắng trong... 

lời hát vỡ òa âm sắc; không 
giọt thu pha tiếng vọng giao mùa 
rừng vắng, gió đùa chiếc lá úa 
chiều lắng câu kệ buông tiếng thưa... 

thu ơi! thu đến nữa mà chi? 
thu ơi! thu đến nữa làm gì! 
heo may ... hỏi có về bên ấy!? 
bên ấy mưa làm xanh nỗi đau... 

tại Em, bên này thu đến sớm 
tại Em, tôi đếm là vàng tay 
tại Em, trăng khuyết cài song gầy 
tại Em... thu về tôi chẳng hay!