7/15/2015

Ảo Giác

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Phạm Quang Trung | nhạc & trình bày DzuylynhHôm về 
ngủ lại trong rừng thấp
thấy một nhành hoa nơi mé sông
nghiêng thân thiền giả
hồn rung động
hái trộm trần gian chút tơ lòng

Hôm về
thao thức đời phàm tục
kinh kệ gối nằm 
bỏ rối tung
có nhành hoa nở nơi bờ dậu
lòng ngẩn ngơ đem giấu chỗ nằm