6/24/2015

Dư Âm

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày Dzuylynhquán xưa mưa giáp hạt ngà 
ai vừa cạn chén quan hà ly bôi 
đường nào đi đến viền môi 
lối nào dẫn ngõ tim côi tìm về 
đàn đêm kể lể sao khuya 
mưa rào ngõ trúc trăng chìa song thưa 

dư âm khoan nhặt thiếu thừa 
vòng tay xiết mấy cho vừa nhớ nhung 
dõi trông cánh nhạn không trung 
phù vân mây trắng đóng khung xây thành 
xa đưa bóng nguyệt treo mành 
dư âm chiếc lá buông cành gọi thu 

cho em nửa khúc nhạc ru 
hạ vàng luyến tiễn hương thu đến người