6/15/2015

Cánh Chim Bách ViệtCÁNH CHIM BÁCH VIỆT Trăm con cùng giống Lạc Hồng 
Ngàn phương luân lạc Tâm đồng nơi đây ! 
Tao Ngộ Uyển ngát hương bay 
Đàn buông khánh nhã, thơ say họa vần... 
Chẳng ham phú quý, thanh bần 
Trà xanh, sương trắng, bụi trần phù vân 
Vầng dương tỏa ánh chân lam 
Non lan tuế nguyệt, thi cầm tiêu dao 
Hí trường quên cuộc binh đao 
Đã hao tâm lực, đã phai chinh bào ! 
Bẻ gươm gác ngọn bích đào 
Bể sâu trầm vực muộn phiền lao xao... 
Bắc Trung Nam: giọt máu đào 
Chong đèn khêu ngọn tâm vào cho nhau ! 
Xuân tô sắc thắm thi trào 
Hạ hoàng hoa các rạt rào ý văn 
Thu tranh, họa khắc lá vàng 
Túi thơ, bầu rượu băng tan Đông hàn
Cánh Chim Bách Việt non ngàn 
Trùng phùng tương hợp đá vàng nơi đây ! 
Tha hương thục nữ, anh hào 
Gừng cay, muối mặn dễ nào quên nhau ? 
Đời người như những ngọn lau 
Phất phơ trước gió, sao cau đôi mày ? 
Hạc vàng chắp cánh chân mây 
Nhạn xa bãi vắng ai bày chữ Duyên ! 
Vườn Tao Ngộ chốn non tiên ? 
Huyên thuyên cũng được vài thiên thi từ 
Gieo chi những luống sầu tư ? 
Xả buông một niệm Tâm Hư vô thường !


Cao nguyên Tình Xanh
Dzuylynh