5/26/2015

Biển Cạn

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Đuyên Hồng | nhạc & trình bày Dzuylynh
Album Phía Sau Nỗi Buồn. May 262015
  

                                                                                                    
chiều phai nhạt nắng đã từ lâu 
biển có cạn chưa vạn nỗi sầu? 
sóng tiễn em đi vào huyễn mộng 
rát lòng con sóng vọng triều dâng 
tình si cũng lạc tầm tay với 
ta mất nhau rồi yêu dấu ơi ... 
- đỗlanchy -


Biển đã cạn chiều cũng vơi vạt nắng 
Bóng em đi cay đắng nỗi tình si 
Ta gọi biển, biển vờ như gợn sóng 
Ngọn sóng nào có thấu nỗi lòng kia 

Biển cũng cạn mà em thì cũng vắng 
Ta hờn chi nông nỗi chút tình si 
Em đã khuất sóng cồn cào dĩ vãng 
Vỗ vào hồn toang hoác nỗi bi ai 
Biển sóng...

Biển sóng động mà em vô tình thế 
Rát lòng đau em có hiểu ta không 
Ta cứ tưởng mặc lòng nhưng chẳng thể 
Một lần về với biển trót đa mang…