4/14/2015

Huyễn Ngộ

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Nguyễn minh Hải | nhạc & trình bày Dzuylynhtrăm năm một thoáng bụi trần
hóa thân thành yếm lụa đào em mang
bao giờ áo rách tình phai
em đem áo mỏng về phơi cửa thiền...

nửa đêm thấy nắng bên thềm
ngỡ em ngồi tắm quên cài then khuya
u mê lạc lối ta về
ngẩn ngơ ngồi đứng bên bờ tử sinh
áo xưa còn dấu mùi hương
nhìn quanh trăm ngã vô thường dọc ngang

tỉnh ra...đèn nến hai hàng
tâm mê, kinh lạc, chuông tràn, kệ sa!
trầm luân từ bước em qua
vết sâu hằn yếm lụa nhòa chưa phai...


April 142015
No comments:

Post a Comment